torsdag 22. oktober 2015

Førstehjelp - hva gjør du?

Det er så lite som skal til for å redde et liv. Du må bare vite hva!

I løpet av den siste uken har det blitt arrangert to førstehjelpskurs for de ansatte i SiT Idrett. Kurset var hovedsakelig for resepsjonistene, treningsvelederene og PT´ene, men også for de instruktørene som hadde lyst.

Førstehjelp er den første hjelpen alle kan gi ved akutt skade eller sykdom. Det omfatter i prinsippet alt fra å sette plaster på et lite kutt i fingeren til hjerte-lunge-redning. Til vanlig forstås gjerne førstehjelp som livreddende førstehjelp, og det var akkurat dette vi lærte mest om på kurset. Det vil alltid ta noe tid før den profesjonelle hjelpen er på plass, og det er derfor viktig at du kan iverksette livreddende tiltak så tidlig som mulig, hvis en uheldig hendelse skulle oppstå. Der og da er du det viktigste leddet i kjeden som redder liv!

Livreddende førstehjelp har som hovedmål å optimalisere kroppens oksygentilførsel frem til den syke/skadde kan få mer avansert behandling. For hovedpunktene i førstehjelp kan du gjerne bruke huskeregelen BLÅST:

Blåst står for Bevissthet, Luftveier, Åndedrett, Sirkulasjon og Temperatur. Sjekk først om personen er ved bevissthet ved å snakke til vedkommende, klype på undersiden av overarmen, på innsiden av låret eller rett og slett gni knokene dine hardt mot brystbeinet. Neste steg er å sørge for frie luftveier ved å vippe hodet på personen bakover og samtidig dra kjeven frem, og så om personen puster. Hvis noen av disse funksjonene er truet, må nødvendige tiltak iverksettes og hjelp må tilkalles umiddelbart. Er personen ikke ved bevissthet, men puster, legger du han eller henne på siden, gjerne i stabilt sideleie, for å sikre frie luftveier. Men ikke bry deg om du ikke husker akkurat hvordan armene skal ligge, eller vinkelen på beina. Det viktigste er at personen ikke blir liggende på ryggen.

Riktig førstehjelp for en bevisstløs person er avgjørende for utfallet. Ved plutselig hjertestans vil hjerte-lunge-redning med god kvalitet kunne doble sjansen for at den som rammes overlever. Og den gjeldende regelen nå er 30 kompresjoner og 2 innblåsninger. Kompressjonene utføres med en rytme på "1 og 2 og 3 og 4", eller du kan synge på "stayin' alive" av Bee Gees. 100 kompressjoner pr minutt er den gyldne regelen her.


Ved kritiske situasjoner skal man raskest mulig ringe 113. Telefonsamtalen kobles til nærmeste nødsentral, og du får raskt kontakt med helsepersonell. De du prater med på telefonen har lang erfaring innen akuttmedisin, og vil veilede deg slik at du skal kunne gi best mulig hjelp - så bare pust rolig og gjør som de sier.

30 kompressjoner!
Og 2 innblåsninger!
Det er tungt å utføre hjerte- og lungeredning. For å tilstrebe best mulig kvalitet bør man bytte på å komprimere hvert tredje minutt dersom man er flere tilstede. Pass på å bytte slik at en tar over når den andre blåser inn, på den måten unngår dere stopp i livredningen. Er dere to eller flere og har tilgang på hjertestarter, skal denne hentes og tas i bruk så fort som mulig, samtidig som en jobber med kompressjonene. Hjertestarterene er enkle i bruk, og alt du trenger å gjøre er å trykke på på-knappen og følge instruksjonene som blir gitt.


Dersom det er smittefare eller andre grunner til at man ikke er villig til å utføre innblåsninger, anbefales det å gi brystkompresjoner helt til hjelpen kommer frem. Men man bør i utgangspuntet utføre hjerte- og lungeredning med innblåsninger, og spesielt på personer som har vært i høy fysisk aktivitet, drukningsulykker og barn.


Vi lærte også om akutt behandling i forbindelse med idrettsskader, og det kan du lese mer om på Norsk luftambulanses nettsider.

Det å repetere prinsippene for førstehjelp, og å tenke gjennom hvordan det er lurt å handle om en uheldig situasjon skulle oppstå, gjør at du kan bli litt tryggere på at du vet hva som skal til for å eventuelt bistå i en livreddende situasjon. I tillegg er det fint å ha kontroll på hva du gjør hvis du eller en kompis, eller noen andre, skulle være uheldig å for eksempel tråkke over i forbindelse med en treningsøkt. Og husk at litt repetisjon i ny og ne aldri er bortkastet!

Klem Nina

Kilder:
nhi.no
helsenorge.no
norskførstehjelpsrad.no
luftambulansen.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar